متن عاشقانه - داستان کوتاه - شعر
1387/12/18 ساعت 03:34

چون بلاگفا نذاشت تو وبلاگم تبلیغات بذارم منم مجبور شدم این وبلاگ رو ساختم .  

به زودی پر بارش میکنم .